Disclaimer & Privacy

Zřeknutí se odpovědnosti a ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Nedis

Tyto zásady popisují správu našich webových stránek, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, když nás navštívíte na následující webové stránce:

www.nedis.cz

(dále jen "webové stránky")

Konkrétně se týká pouze obsahu našich webových stránek a netýká se žádných jiných webových stránek, které mohou uživatelé navštívit kliknutím na externí odkazy, které se mohou na webových stránkách nacházet.

Některé služby nebo informace nabízené na portálu mohou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů. V takových případech budou zveřejněny samostatné zásady ochrany osobních údajů.

"Vy" v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů znamená vás jako fyzickou osobu.

"My" nebo "nás" v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů znamená ve vztahu k vašim osobním údajům správce údajů (jak je uvedeno v následujícím odstavci 1.8).

1.1. JAKÉ INFORMACE SE SHROMAŽĎUJÍ?

"Osobními údaji" se rozumí informace o vás.

Když navštívíte tyto webové stránky, můžeme shromažďovat osobní údaje:

 • přímo, kde jste požádáni o poskytnutí údajů. Pokud použijete jakoukoli funkci "Přihlásit se k odběru" na webových stránkách, může být nutné poskytnout kontaktní údaje a informace o stránce, na které se nacházíte, nebo o obsahu, který si prohlížíte; nebo
 • nepřímo pomocí souborů cookie (jak je podrobně popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie), sledováním vašeho používání určitých stránek Webových stránek (např. vaší adresy internetového protokolu) a/nebo pomocí jiných technických prostředků ke sledování vašeho používání Webových stránek.

Prostřednictvím webových stránek se nesnažíme shromažďovat citlivé údaje.

1.2. JAK BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE POUŽITY?

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek můžeme zpracovávat a používat k následujícím účelům:

 1. ke správě webových stránek;
 2. plnění zákonných a/nebo daňových povinností;
 3. abychom vám na vaši žádost poskytli informace, produkty a služby - například abychom vám umožnili nakupovat prostřednictvím webových stránek, abychom splnili vaši žádost o přihlášení k odběru webových stránek a/nebo našeho zpravodaje a abychom řádně reagovali na vaši zpětnou vazbu a dotazy.
 4. přizpůsobit obsah, který se vám na webových stránkách zobrazuje, vašim konkrétním potřebám;
 5. správně reagovat na vaše připomínky a dotazy;
 6. k dalším účelům, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb.

S ohledem na specifikace týkající se navigačních údajů, jejichž přenos je automatický a představuje přirozenou vlastnost internetových komunikačních protokolů, se můžete svobodně rozhodnout, zda své osobní údaje poskytnete, či nikoli.

 

Pokud se však hodláte zaregistrovat na webových stránkách, přihlásit se k odběru našich zpravodajů, zakoupit produkty nabízené v internetovém obchodě a/nebo získat přístup do vyhrazené oblasti webových stránek, je nutné vyplnit požadovaná pole příslušných formulářů svými osobními údaji. Neposkytnutí osobních údajů vám skutečně znemožní přístup k uvedeným službám a funkcím a jejich využívání.

Právním základem pro zpracování popsané pod písmeny a) a c) je tedy uspokojení žádosti, kterou jste formulovali prostřednictvím webových stránek. K naplnění těchto účelů není nutný váš souhlas.

Pokud jde o účel popsaný v předchozím písmenu b), právním základem pro zpracování je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; váš souhlas proto není pro zpracování nezbytný.

V některých případech vás můžeme během vašeho pobytu na našich webových stránkách požádat o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely.

V každém případě, pokud je váš souhlas udělen pro uvedené účely, máte vždy právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely profilování uživatelů a/nebo pro marketingové účely.

1.3. JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, jsou zabezpečeny proti neoprávněnému použití. Osobní údaje jsou přenášeny v zašifrované podobě. V zájmu zajištění bezpečnosti jsou každý týden prováděny bezpečnostní kontroly a jednou ročně je prováděna kontrola kódu.

1.4. JAK SE NA PORTÁLU POUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie jsou informace odesílané webovým serverem do počítače uživatele, které jsou v něm uloženy. Chcete-li zjistit, které soubory cookie se na těchto webových stránkách používají, přečtěte si kapitolu Nedis a soubory cookie. Pokud chcete odmítnout používání jakéhokoli souboru cookie, opravte prosím nastavení každého z internetových prohlížečů, které používáte, zvlášť (v tomto ohledu najdete podrobnosti o tom, jak tento úkon provést, na webových stránkách vašeho prohlížeče) nebo změňte nastavení na následující webové stránce: www.youronlinechoices.com.

V takovém případě si prosím uvědomte, že by mohlo dojít k narušení navigace na webu a užívání obsahu těchto webových stránek.

1.5. JAK MOHU UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Kdykoli, pokud je příslušné právo vzhledem ke konkrétním okolnostem použitelné, jste oprávněni nás požádat o přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili, o jejich opravu, vznést námitku nebo omezit jejich zpracování, vymazat vaše osobní údaje, požádat o jejich přenositelnost a podat stížnost.

Zejména v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

 • máte právo požádat o kopii informací, které o vás uchováváme;
 • můžete požádat o aktualizaci, opravu a začlenění údajů, jakož i vznést námitku z oprávněných důvodů proti úplnému nebo částečnému zpracování vašich osobních údajů, i když jsou relevantní pro účel shromažďování;
 • za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás uchováváme, z našich záznamů;
 • máte právo na to, abychom údaje, které o vás uchováváme, předali jiné organizaci;

v případě, že vaši žádost na základě práva na přístup zamítneme, sdělíme vám důvod. V případě, že chcete podat stížnost na to, jak správce zpracovává vaše osobní údaje, nebo na to, jak byla vaše stížnost vyřízena, máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu.

Pro jakékoli další informace o činnostech zpracování prováděných správcem údajů a/nebo o výkonu vašich práv můžete kontaktovat správce údajů na e-mailové adrese GDPR@nedis.com.

Kromě toho, pokud jde o vaše právo odvolat souhlas s použitím osobních údajů pro zasílání obchodních a propagačních materiálů e-mailem, můžete také kliknout na odkaz "Odhlásit odběr", který je k dispozici v zápatí každého obchodního sdělení, které zasíláme.

1.6. JSOU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY DO JINÉ ZEMĚ A JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇOVÁNY DALŠÍM SUBJEKTŮM?

Webové stránky jsou umístěny na serveru v Evropě.

Pro účely uvedené v odstavci 1.2 výše mohou být vaše osobní údaje předávány jiným právnickým osobám v rámci skupiny Nedis Group, které se nacházejí v zemích uvnitř a/nebo mimo Evropskou unii. Kromě toho budou vaše osobní údaje zpracovávány třetími stranami patřícími do následujících kategorií:

a) třetí strany, které poskytují služby pro správu IT systému;

b) třetí strany, které poskytují právní, účetní a poradenské služby;

c) orgány činné v trestním řízení, regulační orgány nebo oprávněné třetí strany;

Třetí strany, které patří do výše uvedených kategorií, byly výslovně jmenovány jako zpracovatelé údajů podle článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") nebo mohou jednat jako správci údajů.

Předávání vašich osobních údajů mimo Evropskou unii, pokud není v platnosti rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, podléhá přijetí vhodných záruk v souladu s požadavky GDPR.

1.7. JAK DLOUHO SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je přiměřeně nezbytná pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste registrovaným uživatelem, budou vaše osobní údaje vymazány do několika týdnů od vašeho odchodu/odhlášení, pokud v době vašeho odchodu nebudou probíhat žádné záležitosti týkající se služeb, které jsme vám poskytli.

Pokud si prostřednictvím webových stránek zakoupíte zboží, budou údaje, které shromažďujeme za účelem uspokojení vaší žádosti, uloženy po dobu 7 let od data příslušné objednávky, pokud v té době nebudou probíhat žádné záležitosti týkající se uvedeného nákupu.

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem poskytnutí služeb, o které jste požádali, budou jako u neregistrovaného uživatele uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vaší žádosti a poté budou vymazány.

 

Pokud jde o "Log Data", která se skládají z následujících informací:

 • Adresa internetového protokolu (IP-adresa), kterou vaše zařízení právě používá.
 • Název a adresa volání webové stránky nebo souboru
 • Datum a čas přístupu
 • Množství přenesených dat
 • Typ a verze prohlížeče, který používáte k návštěvě Webových stránek.
 • Operační systém vašeho zařízení
 • Typ použitého zařízení a jeho adresa MAC
 • Referrer-URL (dříve navštívená stránka),

se automaticky vymaže ihned po zpracování. Vyhrazujeme si však právo uchovávat protokolové údaje déle, pokud existují skutečnosti, které naznačují, že na webových stránkách dochází k počítačovým trestným činům.

1.8. KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ?

Správcem vašich osobních údajů je společnost NEDIS BV se sídlem De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko ("správce údajů").

2.1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je společnost Nedis BV se sídlem De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch Nizozemsko ("správce údajů").

Správce údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese GDPR@nedis.com nebo prostřednictvím expresního kurýra na adrese sídla.

2.2. DEFINICE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou podle GDPR definovány jako: "Identifikovatelná fyzická osoba je taková osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby" ("údaje").

Vaše údaje shromažďujeme, abychom mohli zpracovat vaše objednávky, poskytnout vám požadované zboží nebo službu, řídit doručení, vystavení faktury a inkaso plateb a provádět veškeré činnosti související s řízením smluvního vztahu s vámi, včetně činností péče o zákazníky. Jedná se zejména o činnosti zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy, jakož i za účelem poskytnutí dalších služeb, které byste mohli potřebovat, jako jsou služby péče o zákazníky.

Shromážděné údaje budou rovněž zpracovávány za účelem splnění právních povinností, které se na správce údajů vztahují, jako jsou například daňové povinnosti související s uzavřenou smlouvou.

Správce údajů může vaše údaje zpracovávat také za účelem zasílání marketingových sdělení a reklamních sdělení, aby přímo propagoval své vlastní produkty a služby, které jsou podobné těm, které jste si již objednali nebo zakoupili. Skupina Nedis přitom bude jednat v souladu s GDPR, aby sledovala svůj oprávněný zájem. V každém případě máte právo se ze zasílání těchto sdělení kdykoli odhlásit.

 

Kromě toho může Správce údajů na základě vaší výslovné žádosti zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání marketingových e-mailů a reklamních sdělení, poskytování speciálních propagačních akcí a informování o nových dostupných produktech/službách a/nebo produktech/službách nabízených jeho obchodními partnery a/nebo jinými právními subjekty Skupiny.

Souhlas udělený pro každý z výše uvedených účelů můžete kdykoli odvolat, a to tak, že kontaktujete správce údajů na následující e-mailové adrese: GDPR@nedis.com

Pro tyto účely můžeme zpracovávat údaje patřící do následujících kategorií:

 • jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 • oblast použití výrobků, pracovní role;
 • datum narození, zájmy, koníčky, názvy profilů na sociálních sítích, statistiky profilu;
 • Kód IBAN: transakce, které jste provedli, nákupy, které jste u nás uskutečnili.

V každém případě se zavazujeme zajistit, že informace, které shromažďujeme a používáme, jsou pro tyto účely vhodné a nepředstavují zásah do vašeho soukromí.

Podle čl. 13 GDPR v následující tabulce shrnujeme účely činností zpracování, které provádíme, povinnou nebo dobrovolnou povahu požadavku na poskytnutí vašich údajů a důsledky v případě neposkytnutí těchto údajů, právní základ pro zpracování, jakož i dobu, po kterou budou vaše údaje uchovávány.

 

Ne.

Účely činnosti zpracování

Povinná nebo dobrovolná povaha žádosti o poskytnutí osobních údajů

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Právní základ pro zpracování vašich údajů

Doba uchovávání

1

Zapojení a správa zákazníků (řízení smluvních vztahů, získávání zákazníků, zpracování prodejních objednávek, realizace dodávek a dopravy, vystavování faktur, inkaso plateb, poprodejní a technický servis).

Povinné

nebude možné vám poskytnout požadovanou službu nebo zboží.

Plnění smlouvy

15 let po ukončení smlouvy

2

Právní plnění

Povinné

 

nebude možné vám poskytnout požadovanou službu nebo zboží.

Právní povinnost

15 let po ukončení smlouvy

3

Přímý marketing

Dobrovolné

 

Nebude možné poskytovat vám naše speciální nabídky ani nové produkty/služby.

Oprávněný zájem

 

24 měsíců po ukončení smlouvy, s výjimkou případu Opt out.

4

Zasílání marketingových sdělení (o nových produktech a technologiích nabízených právnickými osobami ze skupiny Nedis nebo obchodními partnery).

Dobrovolné

Nebude možné poskytovat vám naše speciální nabídky ani nové produkty/služby.

Váš výslovný souhlas

24 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

5

Analýza osobních preferencí s cílem zasílat personalizované propagační nabídky.

Dobrovolné

Nebude možné vám poskytovat personalizované nabídky nebo služby.

Váš výslovný souhlas

12 měsíců po ukončení smlouvy, s výjimkou případu odvolání souhlasu.

6

Poskytnutí vašich údajů třetím stranám pro marketingové účely

Dobrovolné

Třetí strany vám nebudou moci poskytovat reklamy a propagační akce.

Váš výslovný souhlas

Do ukončení smlouvy / odvolání souhlasu

 

 2.3. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ ZPRACOVATELŮM ÚDAJŮ V EU A MIMO EU

Za účelem splnění účelů uvedených v odstavci 2.2 výše může mít správce údajů potřebu zpřístupnit vaše osobní údaje třetím stranám se sídlem v Evropské unii, které patří do následujících kategorií:

 • Orgány a dozorčí orgány;
 • Třetí strany, které vykonávají daňové a administrativní povinnosti jménem správce údajů;
 • Třetí strany poskytující IT služby pro informační systémy správce údajů a IT infrastrukturu;
 • Třetí strany poskytující služby související s pořízením/dodáním požadovaného produktu nebo služby;
 • Ostatní právní subjekty skupiny Nedis v rámci Evropské unie.

Výše uvedené třetí strany byly výslovně jmenovány správcem údajů jako zpracovatelé údajů nebo mohou jednat jako správce údajů.

 

Vaše údaje mohou být zpřístupněny zejména jiným právnickým osobám skupiny Nedis Group, které jsou pověřeny správou a/nebo plněním smlouvy, kterou jste uzavřeli, vystavováním faktur a inkasem plateb a/nebo třetím stranám, které se mohou postarat o přepravu vámi objednaných produktů/služeb.

Vaše údaje mohou být rovněž zpřístupněny třetím stranám, pokud takové zpřístupnění vyžadují místní zákony a/nebo orgány veřejné moci.

Úplný seznam právnických osob, které patří do výše uvedených kategorií a kterým mohou být vaše údaje zpřístupněny, můžete zjistit, když kontaktujete správce údajů na následující e-mailové adrese: GDPR@nedis.com.

Vaše údaje zpracovávají zaměstnanci Správce údajů, kteří k tomu byli výslovně pověřeni.

2.4. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Kdykoli v době, kdy máme k dispozici nebo zpracováváme vaše údaje, máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo odvolat souhlas(y) - kdykoli máte právo odvolat dříve udělený(é) souhlas(y) s každou z výše uvedených činností zpracování;
 • Právo na přístup - máte právo požádat o kopii informací, které o vás uchováváme;
 • Právo na opravu - máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, které o vás uchováváme;
 • Právo na výmaz - za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás máme, z našich záznamů;
 • Právo na omezení zpracování - v případě splnění určitých podmínek máte právo na omezení zpracování;
 • Právo na přenositelnost - máte právo na přenos údajů, které o vás uchováváme, do jiné organizace;
 • Právo vznést námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování;
 • Právo podat stížnost: v případě, že správce údajů vaši žádost v rámci práva na přístup zamítne, sdělíme vám důvod.
 • Máte právo podat stížnost, jak je uvedeno v odstavci 2.5 níže.

Správce údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese GDPR@nedis.com nebo prostřednictvím expresního kurýra na adrese sídla.

2.5. STÍŽNOSTI

V případě, že si přejete podat stížnost na to, jak správce zpracovává vaše údaje nebo jak byla vaše stížnost vyřízena, máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu, jak je uvedeno v předchozím odstavci 1.5.

2.6. SOUHLAS

Souhlasem s tímto informačním oznámením nám dáváte svolení zpracovávat vaše údaje konkrétně pro následující účely uvedené v odstavcích 1.2 a 2.3, zejména:

 

Souhlas můžete kdykoli odvolat nebo provést odhlášení písemně na následující e-mailovou adresu: GDPR@nedis.com.

3.1. NEDIS A COOKIES

Naše webové stránky používají soubory cookie ke zlepšení vašeho online zážitku. Správce údajů tímto poskytuje následující informace o používání souborů cookie na svých webových stránkách.

3.2. CO JE TO COOKIE?

Když navštívíte webové stránky, mohou ukládat nebo načítat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Soubor cookie je soubor, který obsahuje data (řetězec písmen a číslic); tento soubor je při návštěvě webové stránky přenesen z webového serveru do webového prohlížeče a prohlížeč jej následně uloží. Příslušné ID je pak znovu přeneseno zpět pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. Informace získané pomocí souborů cookie se mohou týkat vás, vašich preferencí, vašeho zařízení nebo slouží k tomu, aby stránky fungovaly podle vašich představ. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které by umožnily vaši osobní identifikaci, ale mohou vám poskytnout personalizovanější a příjemnější prohlížení webu. Je však možné, že osobní údaje, které jsme o vás uložili, můžeme propojit s údaji uloženými v souborech cookie a spojit je s těmito získanými údaji. Další informace o používání souborů cookie na webových stránkách najdete na adrese www.allaboutcookies.org.

3.3 RŮZNÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie může instalovat provozovatel webové stránky, kterou uživatel navštěvuje ("soubory cookie první strany"), nebo jiné webové stránky ("soubory cookie třetích stran"):

Soubory cookie první strany - tyto soubory jsou nastaveny webovým serverem našich webových stránek a mají stejnou doménu.

Soubory cookie třetích stran - při používání našich webových stránek vám mohou být předávány soubory cookie od poskytovatelů třetích stran. Pokud navštívíte webové stránky, které obsahují vložený obsah, jako jsou například videa na YouTube, mohou vám tyto webové stránky předávat soubory cookie. Správce údajů nastavení těchto souborů cookie nesleduje. Doporučujeme, abyste si na webových stránkách těchto poskytovatelů třetích stran vyžádali další informace o těchto souborech cookie a zjistili příslušné možnosti jejich správy.

Existují soubory cookie, které mohou být trvale uloženy v zařízení uživatele až do vypršení jejich platnosti nebo vymazání uživatelem ("trvalé soubory cookie"), nebo soubory cookie, které mohou být automaticky odstraněny kdykoli po ukončení relace prohlížení webových stránek nebo po zavření prohlížeče ("soubory cookie relace").

Soubory cookie relace - jedná se o dočasné soubory, které se aktivují pouze během vaší návštěvy našich webových stránek. Obvykle prohlížeč tyto soubory cookie vymaže, jakmile jej zavřete.

Trvalé soubory cookie - tyto soubory jsou aktivní i po ukončení relace prohlížeče. Například když se zaregistrujete na webové stránce a později ji znovu navštívíte, webová stránka se dozvěděla, kdo jste, a zobrazí vám personalizovaný obsah. Takové chování umožňují trvalé soubory cookie.

Jak můžete vidět, soubory cookie se používají k několika účelům, aby se zajistilo správné fungování webových stránek a nabídlo se lepší a efektivnější prohlížení. Níže naleznete další podrobnosti o typech souborů cookie, které můžeme na našich Webových stránkách používat.

Níže najdete seznam souborů cookie, které společnost Nedis nejčastěji používá, a vysvětlení, jak se jednotlivé soubory cookie používají.

 

Kategorie souborů cookie

Název souboru cookie

Poskytovatel souborů cookie

Účel

Platnost končí na

Typ

První soubor cookie nebo soubor cookie třetí strany

Nezbytné (funkční soubory cookie)

__cfduid

browser-update.org

Používá se v obsahové síti Cloudflare k identifikaci důvěryhodného webového provozu.

1 rok

HTTP

Třetí strana

Nezbytné (funkční soubory cookie)

CookieConsent

nedis.com

Uloží stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.

1 rok

HTTP

První strana

Nezbytné (funkční soubory cookie)

jStorage

nedis.com

Registruje jedinečné ID návštěvníka, aby webové stránky mohly návštěvníka rozpoznat při opětovném vstupu.

Trvalé

HTML

První strana

Funkční

lang [x2]

ads.linkedin.com

Pamatuje si jazykovou verzi webové stránky vybranou uživatelem.

Relace

HTTP

Třetí strana

Funkční

 

linkedin.com

 

 

 

Třetí strana

Statistiky

e.gif

collect.albacross.com

Slouží k rozlišení různých uživatelů přicházejících ze stejné IP adresy.

Relace

Pixel

Třetí strana

Statistiky

shromažďovat

google-analytics.com

Slouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka do služby Google Analytics. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

Relace

Pixel

První strana

Statistiky

__qca

issuu.com

Shromažďuje údaje o návštěvách uživatele na webových stránkách, jako je počet návštěv, průměrná doba strávená na webových stránkách a načtené stránky, za účelem vytváření zpráv pro optimalizaci obsahu webových stránek.

1 rok

HTTP

Třetí strana

Statistiky

_dc_gtm_UA-#

nedis.com

Používá se v nástroji Google Tag Manager k řízení načítání značky skriptu Google Analytics.

1 den

HTTP

První strana

Statistiky

_ga

nedis.com

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

2 roky

HTTP

První strana

Statistiky

_gat

nedis.com

Používá se v nástroji Google Analytics k omezení rychlosti vyžádání

1 den

HTTP

První strana

Statistiky

_gid

nedis.com

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

1 den

HTTP

První strana

Statistiky

nQ_visitId

nedis.com

Nastaví jedinečné ID relace. To umožňuje webové stránce získávat údaje o chování návštěvníků pro statistické účely.

1 rok

HTTP

První strana

Marketing

BizoID

ads.linkedin.com

Slouží ke sledování návštěvníků na více webových stránkách za účelem zobrazení relevantní reklamy na základě preferencí návštěvníka.

29 dní

HTTP

Třetí strana

Marketing

IDE

doubleclick.net

Používá se společností Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zobrazení nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a prezentace cílených reklam uživateli.

1 rok

HTTP

Třetí strana

Marketing

test_cookie

doubleclick.net

Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.

1 den

HTTP

Třetí strana

Marketing

fr

facebook.com

Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

HTTP

Třetí strana

Marketing

tr

facebook.com

Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

Relace

Pixel

Třetí strana

Marketing

ads/ga-audiences

google.com

Používá se ve službě Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně změní na zákazníky, na základě jejich chování online na různých webových stránkách.

Relace

Pixel

Třetí strana

Marketing

rc::c

google.com

Používá se v kontextu s videoreklamou. Soubor cookie omezuje počet zobrazení stejného reklamního obsahu návštěvníkovi. Soubor cookie se také používá k zajištění relevance videoreklamy pro konkrétního návštěvníka.

Relace

HTML

Třetí strana

Marketing

iutk [x2]

issuu.com

Rozpozná zařízení uživatele a dokumenty Issuu, které byly přečteny.

10 let

HTTP

Třetí strana

Marketing

 

pingback.issuu.com

 

 

 

Třetí strana

Marketing

bcookie

linkedin.com

Používá služba sociální sítě LinkedIn ke sledování používání vložených služeb.

2 roky

HTTP

Třetí strana

Marketing

bscookie

linkedin.com

Používá služba sociální sítě LinkedIn ke sledování používání vložených služeb.

2 roky

HTTP

Třetí strana

Marketing

lidc

linkedin.com

Používá služba sociální sítě LinkedIn ke sledování používání vložených služeb.

1 den

HTTP

Třetí strana

Marketing

UserMatchHistory

linkedin.com

Slouží ke sledování návštěvníků na více webových stránkách s cílem zobrazovat relevantní reklamu na základě preferencí návštěvníka.

29 dní

HTTP

Třetí strana

Marketing

_fbp

nedis.com

Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

HTTP

První strana

Marketing

_gcl_au

nedis.com

Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby.

3 měsíce

HTTP

První strana

Marketing

_hjIncludedInSample

nedis.com

Určuje, zda má být navigace uživatele zaznamenána v určitém statistickém držáku místa.

Relace

HTTP

První strana

Marketing

nQ_cookieId

nedis.com

Nastaví jedinečné ID pro konkrétního návštěvníka. Toto ID může být použito k rozpoznání návštěvníka při opětovném vstupu a k provedení všech provedených voleb předvoleb. Soubor cookie také umožňuje webové stránce sledovat návštěvníka na více webových stránkách pro marketingové účely.

1 rok

HTTP

První strana

Marketing

mc

quantserve.com

Shromažďuje údaje o návštěvách uživatele na webových stránkách, například o tom, jaké stránky byly načteny. Zaznamenané údaje se používají pro cílené reklamy.

13 měsíců

HTTP

Třetí strana

Marketing

GPS

youtube.com

Registruje jedinečné ID v mobilních zařízeních a umožňuje tak sledování na základě zeměpisné polohy GPS.

1 den

HTTP

Třetí strana

Marketing

PREF

youtube.com

Registruje jedinečné ID, které společnost Google používá k vedení statistik o tom, jak návštěvník používá videa YouTube na různých webových stránkách.

8 měsíců

HTTP

Třetí strana

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Pokusí se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.

179 dní

HTTP

Třetí strana

Marketing

YSC

youtube.com

Registruje jedinečné ID pro vedení statistik videí z YouTube, která uživatel viděl.

Relace

HTTP

Třetí strana

Marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Relace

HTML

Třetí strana

Marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Trvalé

HTML

Třetí strana

Marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Trvalé

HTML

Třetí strana

Marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Relace

HTML

Třetí strana

Marketing

yt-remote-session-app

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Relace

HTML

Třetí strana

Marketing

yt-remote-session-name

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Relace

HTML

Třetí strana

Marketing

_hjid

Hotjar

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Nedis shromažďovat informace o tom, jak uživatelé používají naše stránky, a zpětnou vazbu. Děje se tak prostřednictvím anket na webu, průzkumů a sledování chování uživatelů.

1 rok

HTML

Třetí strana

Marketing

_hjTLDTest

Hotjar

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Nedis shromažďovat informace o tom, jak uživatelé používají naše stránky, a zpětnou vazbu. Děje se tak prostřednictvím anket na webu, průzkumů a sledování chování uživatelů.

Relace

HTTP

Třetí strana

 

3.4. TECHNICKÉ SOUBORY COOKIE

Technické soubory cookie jsou ty, které umožňují správné fungování webových stránek a používají se výhradně za účelem přenosu sdělení v síti elektronických komunikací, pokud je to nezbytně nutné pro poskytovatele služby informační společnosti, který byl smluvní stranou nebo uživatelem výslovně požádán o poskytnutí uvedené služby. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Nejsou používány k žádným dalším účelům a jsou obvykle instalovány přímo vlastníkem nebo provozovatelem webových stránek. K použití těchto souborů cookie není nutný váš předchozí souhlas.

Technické soubory cookie lze rozdělit na:

 • Soubory cookie pro prohlížení a relace: tyto soubory cookie zajišťují pravidelnou navigaci a používání stránek (např. umožňují nákup nebo přístup do vyhrazených oblastí);
 • Analytické soubory cookie: tyto soubory cookie umožňují provozovatelům webových stránek anonymně sledovat způsob používání webových stránek návštěvníky pro účely statistických průzkumů, což jim umožňuje optimalizovat fungování stránek a nabídnout lepší zážitek z prohlížení. Analytické soubory cookie jsou přirovnávány k technickým souborům cookie, pokud jsou používány přímo provozovatelem webových stránek ke shromažďování souhrnných informací o počtu návštěvníků a o způsobu, jakým webové stránky používají;
 • Funkční soubory cookie: tyto soubory cookie umožňují uživateli procházet stránky v závislosti na určitých předem stanovených kritériích (např. jazyk, produkty vybrané k nákupu) s cílem zlepšit nabízené služby. Například umožňují webové stránce pochopit, kdo jste při každém vstupu na její stránky, takže nemusíte pokaždé zadávat své přihlašovací údaje.

 

3.5. PROFILOVACÍ SOUBORY COOKIE

Profilovací soubory cookie jsou zaměřeny na vytváření uživatelských profilů a používají se k zasílání online reklamních sdělení v souladu s preferencemi, které uživatel projevil během navigace. Tyto soubory cookie, ať už správce údajů nebo třetích stran, jsou přesně vybrány a kontrolovány a slouží k tomu, aby bylo zaručeno, že marketingová sdělení přijatá prostřednictvím webových stránek nebo jiných webových stránek, které správce údajů používá k přenosu svých reklamních sdělení, jsou v souladu s preferencemi návštěvníka. K použití těchto souborů cookie je nutný váš předchozí souhlas.

3.6. JAK WEBOVÉ STRÁNKY SPRÁVCE ÚDAJŮ POUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE?

Informace, které získáme z vašeho používání souborů cookie, používáme k následujícím účelům:

 • Správa webových stránek;
 • rozpoznání vašeho počítače při návštěvě našich webových stránek;
 • Zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek;
 • Analyzovat, jak jsou webové stránky používány;
 • Aby se zabránilo podvodům a zvýšila se bezpečnost webových stránek;
 • Přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám (poskytováním cílených novinek, které by vás mohly zajímat);
 • Sledování cesty, kterou procházíte našimi webovými stránkami, což umožňuje používat určité funkce (například: přidávání/odebírání produktů do nákupního košíku, dokončení nákupu u pokladny). Například když přidáte položky do objednávkového formuláře, ale pak se rozhodnete během své návštěvy nenakoupit, uložíme referenční číslo objednávkového formuláře do souboru cookie, abychom zlepšili uživatelskou přívětivost a mohli formulář při další návštěvě znovu vyvolat.

3.7. NASTAVENÍ COOKIES - JE BEZPEČNÉ AKTIVOVAT COOKIES?

Ano. Soubory cookie jsou jen krátké datové řetězce, které samy o sobě nemohou provádět žádné operace. Soubory cookie nelze použít k načítání jiných dat z pevného disku, k přenosu počítačových virů nebo k identifikaci a/nebo použití e-mailových adres. Správce údajů doporučuje, abyste webovým prohlížečům povolili přijímat soubory cookie z našich webových stránek.

Jak mohu upravit nastavení souborů cookie?

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby používání souborů cookie odmítal. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, některé funkce našich webových stránek vám nebudou dostupné, což zhorší váš zážitek z prohlížení.

Pokud chcete odmítnout používání jakéhokoli souboru cookie, opravte prosím nastavení každého internetového prohlížeče, který používáte, zvlášť (v tomto ohledu najdete podrobnosti o tom, jak tento úkon provést, na webových stránkách vašeho prohlížeče) nebo změňte nastavení na následující webové stránce: www.youronlinechoices.com.

 

Níže naleznete další podrobnosti o tom, jak spravovat své preference souborů cookie.

a) Banner

Při prvním vstupu na webové stránky se bez ohledu na to, na jaké stránce se nacházíte, zobrazí banner se zjednodušeným a snadno srozumitelným prohlášením o ochraně osobních údajů. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s používáním souborů cookie. Předvolby souborů cookie můžete měnit a spravovat prostřednictvím této Webové stránky a nastavením svého prohlížeče.

b) Prohlížeče

Pokud si přejete zablokovat nebo vymazat soubory cookie přijaté z jakékoli webové stránky, můžete tak učinit změnou nastavení prohlížeče pomocí specifické funkce. Níže naleznete odkazy na pokyny následujících prohlížečů:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

Připomínáme, že vypnutí všech souborů cookie, včetně navigačních a funkčních souborů cookie, může způsobit problémy při prohlížení webových stránek.

Pokud se rozhodnete pro blokování všech souborů cookie, níže naleznete několik příkladů zpracování, které budete muset sledovat:

V aplikaci Internet Explorer můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na "Nástroje", "Možnosti internetu", "Soukromí" a poté pomocí posuvníku vyberte možnost "Blokovat všechny soubory cookie";

V prohlížeči Mozilla Firefox můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na "Nástroje" a poté na "Možnosti" a vypnutím možnosti "Přijímat soubory cookie z webů" v části "Soukromí".

Upozorňujeme však, že zablokování všech souborů cookie má negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

Pokud si přejete odstranit soubory cookie, které již byly uloženy ve vašem počítači, budete možná muset postupovat podle následujících kroků:

Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer, musíte soubory cookie odstranit ručně (pokyny k tomu najdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835);

Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox a chcete odstranit soubory cookie, musíte nejprve zkontrolovat, zda jsou soubory cookie odstraněny, když použijete možnost "Odstranit soukromé údaje" (toto nastavení můžete změnit kliknutím na "Nástroje", "Možnosti, "Nastavení" a "Soukromí") a kliknutím na "Vymazat nedávnou historii" v nabídce "Nástroje".

Na druhou stranu vám při aktivaci souborů cookie mohou pomoci níže uvedené pokyny, které se vztahují na váš konkrétní prohlížeč:

 

Microsoft Internet Explorer

V nabídce "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

Klikněte na kartu "Soukromí".

V části "Nastavení" klikněte na tlačítko "Standardní" (nebo posuvník ručně přesuňte na "Střední").

Klikněte na tlačítko OK.

 

Mozilla Firefox

Přejděte do nabídky "Nástroje".

Vyberte možnost "Možnosti".

Vyberte ikonu označenou "Soukromí".

Klikněte na políčko, které povoluje webovým stránkám používat soubory cookie (v části "Použít vlastní nastavení pro historii").

Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

 

Google Chrome

V nabídce Přizpůsobení a ovládání vyberte možnost "Nastavení".

V části "Rozšířená nastavení" (Soukromí, Nastavení obsahu) najděte oddíl "Soubory cookie".

Chcete-li povolit používání souborů cookie, musíte vybrat možnost "Povolit nastavení místních dat" (nebo "Aktivovat všechny soubory cookie").

Klikněte na tlačítko OK.

 

Safari

Vyberte Safari > Nastavení a klikněte na Soukromí.

V poli "Blokovat soubory cookie" určete, zda a kdy má Safari přijímat soubory cookie z webových stránek.

 

3.8. OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie na webových stránkách, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů uvedených na těchto webových stránkách. Připomínáme vám, že vaše nastavení předvoleb souborů cookie na těchto Webových stránkách se neukládá na webové stránky jiných společností.

3.9. ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ

Údaje získané prostřednictvím souborů cookie zpracovávají zaměstnanci a spolupracovníci správce údajů, kteří jsou k tomu výslovně jmenováni jako oprávněné osoby. Kromě toho mohou tyto údaje zpracovávat společnosti třetích stran, které naším jménem plní technické a organizační úkoly (např.: poskytovatelé webových služeb). Tyto společnosti jsou jmenovány jako zpracovatelé údajů. Údaje získané prostřednictvím souborů cookie mohou být předávány do zahraničí, ale v žádném případě nebudou šířeny neznámým osobám.

3.10. JAK JE TO S VAŠIMI PRÁVY?

Máte právo kdykoli nás požádat o informace o zpracování svých osobních údajů, o přístup k nim, o jejich aktualizaci nebo výmaz, jakož i o námitku proti zpracování vašich údajů a/nebo o podání podnětu příslušnému dozorovému úřadu, jak je stanoveno v Prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách.

 

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete kontaktovat správce údajů na e-mailové adrese: GDPR@nedis.com