Vždy cílíme na to, aby byly naše vztahy v tom nejlepším zájmu. Mezí sociální faktory, které se naší společnosti dotýkají, patří lidská práva, pracovní normy a podmínky v dodavatelském řetězci, a poté rutinnější záležitosti, jako je například dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Usilujeme o co nejlepší práva všech stran spolupracujících se společností Nedis, mezi které patří naši zákazníci, zaměstnanci a dodavatelé.

Náš přístup k sociální budoucnosti